Werkvelden

Zonder plannen kom je niet verder. Het gaat om planvorming. Altijd. Soms pril in de initiatieffase, soms tot in detail tijdens de uitvoeringsfase. Dat vraagt de ene keer om een sectorale benadering en de andere keer om een integrale aanpak. De vorm zal nooit identiek zijn. Immers, de context is steeds verschillend en vraagt om een eigen aanpak. Het resultaat van het plan dient voor de mens belevingswaarde en toekomstwaarde te hebben. Kwaliteit dus. iXin draagt bij via:

 

Door te durven afwijken van de gebaande paden en maatwerk te leveren, afhankelijk van de omstandigheden, biedt iXin iets extra's in het planproces. Ook is iXin als NMI geregistreerd Mediator in Ruimte en daarmee gewend bruggen te slaan tussen partijen.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl