top of page

PROJECT: ARENAPOORT AMSTERDAM ZUIDOOST

"Invoering bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor ArenAPoort in Amsterdam Zuidoost"

INVENTARISATIEMOGELIJKHEID BIZ

Amsterdam heeft op het eind van de BIZ-experimentenwet voor een aantal gebieden geprobeerd een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te zetten. Vanuit het ArenAPoort gebied kwam de vraag vanuit de ondernemers zelf of het invoeren van een BIZ mogelijk zou zijn.

IXIN heeft de informele draagvlakmeting gedaan. Hieruit kwam een positief resultaat en de wens is nadrukkelijk aanwezig in het gebied. Echter de diversiteit aan partijen in het gebied, maakt het dat de bijdrage niet voor iedereen gelijk zou zijn. Dit betekende een gestaffelde bijdrage en inning. Dit was in het korte tijdsbestek niet mogelijk om te realiseren.

bottom of page