top of page

PROJECT: ARENAPOORT WINKELEN & LEISURE

De ArenAPoort omvat de winkelgebieden aan weerszijden van het geheel vernieuwde station Amsterdam Bijlmer ArenA. Het is een uniek gebied waar grootschalig entertainment (Amsterdam ArenA, Heineken Music Hall en Pathé ArenA) samen te vinden is met een groot aanbod aan winkels.

De ArenAPoort ontwikkelt zich tot het tweede centrumgebied van Amsterdam. Er is nadrukkelijk gekozen om één overkoepelende visie voor het hele gebied op te stellen. Wanneer de verschillende deelgebieden elkaar beter aanvullen en in elkaar overlopen versterkt de positie van het gehele gebied. Daarbij sluiten alle deelgebieden fysiek op elkaar aan en hebben ze centrumfuncties die het publiek trekken, wel staan ze in gebruik nog los van elkaar.  Over en weer wordt er te weinig gebruik gemaakt van de potentie van aangrenzende delen van het ArenAPoortgebied. Door dit gebied in samenhang te bekijken en te ontwikkelen kan er beter worden ingezet om de potentie van het gebied te verzilveren. Gemeente Amsterdam wil de ArenAPoort een veelzijdig stedelijk centrumgebied maken.  De organisatiegraad van ondernemers en bedrijven om het toekomstbeeld te organiseren staat centraal.

bottom of page