top of page

PROJECT: STRUCTUURVISIE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

"Het tot stand brengen van een detailhandelsstructuurvisie als leidraad voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen"

VAN BEHOUDEND...

Door de gewenste uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan den IJssel kunnen de (kleinere) wijk- en buurtwinkelcentra onder druk komen te staan. Op verzoek van de gemeente heeft IXIN in opdracht van Bureau Stedelijke Planning het toekomstperspectief van de structuur van de wijk- en buurtcentra onderzocht en daarbij een actieprogramma opgesteld.

... NAAR VERNIEUWING

Essentieel daarbij is de vraag of bewoners in hun eigen wijk voldoende aanbod vinden. Daarnaast is via passantenonderzoek onderzocht waar wijkbewoners hun inkopen doen. De detailhandelsstructuurvisie geeft de gemeente houvast voor beslissingen, waaronder de mogelijkheid tot uitbreiding van winkelcentrum de Koperwiek. 

bottom of page