top of page

PROJECT DPO: UITBREIDING SUPERMARKTKETENS

In de Limburgse plaats Montfort was er de wens een lokale buurtsupermarkt te verplaatsen en uit te breiden tot Jumbo supermarkt.  De gemeente vroeg hiervoor een gedegen ruimtelijke onderbouwing. IXIN stelde hierbij het voorzieningenniveau in Montfort centraal. 

IXIN heeft Dekamarkt van advies voorzien in het kader van de bepaling van de distributieve ruimte voor een mogelijke uitbreiding van de supermarkt aan de Ugchelseweg in Ughelen. Door de economische structuur op een realistische manier te reconstrueren en te analyseren konden gedegen uitspraken gedaan worden over dit vraagstuk.

Voor de supermarktketen Dekamarkt heeft IXIN distributie planologisch onderzoek verricht naar de mogelijkheid tot uitbreiding van de betreffende supermarkt in Vaassen. Op deze manier werd inzichtelijk gemaakt wat de huidige marktomstandigheden in Vaassen zijn en werd duidelijk wat de daarbij behorende distributieve ruimte van de supermarkt in Vaassen betreft.

bottom of page