top of page

PROJECT: CENTRUMVISIE HEERENVEEN

"Centrum Heerenveen, een bruisend centrum in de regio.”

In het voorjaar 2019 zijn wij gevraagd de G20 te ondersteunen in het vormen van een integrale visie voor het centrum van Heerenveen.  De G20 is een eigen initiatief vanuit de winkeliers- en horecavereniging waarin 20 ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen e.d. met elkaar een visie ontwikkelen. In samenwerking met de G20 en HKB Stedenbouwkundigen is een aantrekkelijke presentatie gemaakt. Hierin wordt een beknopte en samenhangende visie met quick wins en projecten waar de komende jaren aan gewerkt moet worden om er voor te zorgen dat het Centrum van Heerenveen weer het bruisende centrum van de regio wordt.

De gemeente pakt het voortvarend op. Gezamenlijk met de opbrengst uit de burgerparticipatie G1000 wordt in het najaar gewerkt aan de centrumvisie. IXIN neemt daarbij het proces voor haar rekening en voert gesprekken om te komen tot een robuuste samenwerking met alle betrokken partijen.

bottom of page