top of page

PROJECT: HESSENWEG/

LOOYDIJK, DE BILT

TOEKOMSTVISIE

Het winkelgebied Hessenweg/Looydijk is een belangrijk centraal winkelcentrum voor gemeente de Bilt. Het doel hierbij is om een duidelijke positionering te krijgen op het gebied van economische en organisatorische vitaliteit. Daar hoort ook het stroomlijnen van samenwerking tussen ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren en mogelijk andere belanghebbenden bij.

SAMENWERKING LEIDT TOT VITALITEIT

De komende tijd zal IXIN kijken hoe de samenwerking in het gebied bevorderd kan worden: onderling, maar ook met stakeholders. Een mix van de juiste branches, verdeeld over verschillende marktsegmenten, kan zorgen voor een optimaal winkelaanbod in de verschillende gebieden. Als dit gecombineerd wordt met gedragen input van de huidige retailers, vastgoedeigenaren en gebruikers, is het winkelgebied Hessenweg/Looydijk klaar voor de toekomst! In 2019 is een actieplan als voortvloeisel uit de detailhandelsnota opgesteld, door Seinpost. IXIN verkent nu de mogelijkheid tot het oprichten van een vastgoedeigenaren BIZ om zodoende de slagkracht te kunnen vergroten.

bottom of page