top of page

PROJECT: WERKGROEP FACELIFT JOKE SMITPLEIN

De bewonerscommissie Joke Smitplein wilde een herinrichting van het binnenterrein, met als doel het plein een ontmoetingsplek te laten zijn voor bewoners (een verlengstuk van de huiskamer) en het veiligheidsgevoel te verbeteren.

De werkgroep startte met een enquête. De respons hierop was zeer groot en voor de werkgroep werd duidelijk dat de meeste bewoners een gezellig, fleurig en veilig plein wensten. Reden voor bewoner Sam om maar meteen het idee van ‘een plaza met een bank of zitjes in Gaudi stijl’ te opperen. Met dit ambitieuze idee ging de werkgroep aan de slag. Een rigoureuze verandering. De werkgroep is zich bewust van de omvang van het plan, de kosten en het gebrek aan specifieke kennis. Kunstenares Anook Cleonne Visser wordt ingeschakeld, die op haar beurt Inge Niks erbij vraagt. Inge zorgde voor het projectmanagement. Anook Cleonne Visser ontwierp o.a. de slingerbanken, tot groot genoegen van de werkgroep. Co-creatie en participatie waren toen al de sleutelwoorden voor dit project. Vijftien jaar later maken de bewoners nog steeds tot volle tevredenheid gebruik van het plein als ontmoetingsplek. Letterlijk placemaking.

bottom of page