top of page

PROJECT: EVALUATIEONDERZOEK PELLERREGIME KEIZERSTRAAT SCHEVENINGEN

Door middel van passantenonderzoek, interviews met ondernemers en bewoners zijn de meningen van gebruikers op het verkeersregime in de Keizerstraat te Scheveningen in kaart gebracht.

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft IXIN samen met CityWorks een evaluatie uitgevoerd van het pollerregime in de Keizerstraat te Scheveningen. Aan de hand van interviews met passanten, ondernemers, ondernemers buiten het pollergebied en bewoners is in kaart gebracht hoe het pollerregime wordt ervaren door de gebruikers. Zo is gekeken of het in 2012 herziene pollerregime aansluit bij de wensen van de dagelijkse gebruikers van het winkelgebied.

bottom of page