top of page

PROJECT: PLANONTWIKKELING MEIDOORNPLEIN WEZEP

"IXIN faciliteert het planningsproces: van het in kaart brengen van uiteenlopende belangen, naar draagvlakcreatie, tot uiteindelijk ontwerp"

DRAAGVLAKCREATIE

Herontwikkeling van het Meidoornplein als centrumfunctie is een speerpunt van het ruimtelijk toekomstbeeld voor Wezep. Projectontwikkelaar MKB Vastgoedplan wil het ontwikkelingsplan voor eigen rekening en risico realiseren met veel aandacht voor het creëren van draagvlak onder de ondernemers. IXIN is gevraagd hier een prominente rol in te spelen en alle belangen in beeld te brengen, om zodoende een vertaling te maken naar een ontwerp. 

bottom of page