top of page

PROJECT: BIZ IN OPRICHTING; MOLSTEEG - LELIEGRACHT - GRAVESTRAAT

IXIN is gevraagd om de pas opgezette  BIZ (Bedrijven Investeringszone) voor de Molsteeg – Leliegracht - Gravestraat Amsterdam te ondersteunen. In dit verblijfsgebied verschuilt een nog niet uitgesproken gebiedsidentiteit en verblijfskwaliteit. Het idee is dat samenwerking in deze corridor de kansen en kwaliteiten van dit kwaliteitsgebied te behouden en het passantenklimaat voor de gebruikers van het gebied betekenisvol en duurzaam (sociaal) economisch te versterken.

Met de BIZ willen we het ondernemersklimaat versterken en de onderlinge cohesie bevorderen, het gebied als een uniek en aangenaam winkel-en verblijfsgebied positioneren en profileren, een representatief, veilig en aangenaam verblijfsklimaat voor alle gebruikers van het gebied realiseren. Het moet de meest voor de hand liggende en aantrekkelijke route worden vanaf het station naar het Anne Frank huis.

bottom of page