top of page

PROJECT: BRANCEVERRUIMING PDV-LOCATIE 

 

BRANCHEVERRUIMING PDV-LOCATIES

Zoals zoveel beleggers loopt ook Accres Real Estate tegen de branchebeperkingen aan op PDV-locaties. Het gevolg is leegstand en afnemende kwaliteit en uitstraling. De vraag is, in hoeverre brancheverruiming op PDV-locaties, structuurverstorend werkt. IXIN heeft voor deze belegger een rapport geschreven, waarin naar voren komt dat enige verruiming versterkend werkt binnen de winkelstructuur van Zutphen, waar in de historische binnenstad nauwelijks ruimte is voor grootschalige detailhandelsvestigingen.  

AANPASSING PLANOLOGISCH KADER

De oud-historische binnenstad biedt immers onvoldoende ruimte om huisvesting te bieden aan enkele branches. Die kunnen nu nergens terecht in Zutphen en wel in de omliggende plaatsen. De gevraagde visie op Polplein geeft een onderbouwing waarom aanpassing van juridisch-planologisch kader in onderhavig geval versterkend zal werken en ruimte biedt aan de dynamiek in de detailhandel. Bovendien gaat het uit van versterken van bestaande winkelcentra in plaats van ongebreidelde nieuwbouw. 

bottom of page