top of page

PROJECT: HERINRICHTING PLASPOELPOLDER

In opdracht van de gemeente Rijswijk werkt IXIN aan de herinrichting van de kruising Verrijn Stuartlaan / Diepenhorstlaan in de Plaspoelpolder, oftewel het Groene Assenkruis. De gemeente wil graag direct belanghebbenden, zoals ondernemers en vastgoedeigenaren, middels een participatieproject betrekken bij het maken van het schetsontwerp voor het Groene Assenkruis.

De Plaspoelpolder in Rijswijk is een uitstekend bereikbaar, maar enigszins verouderd businesspark en heeft zich organisch ontwikkeld tot het grootste en meest veelzijdige businesspark van de regio Haaglanden. Het Groene Assenkruis is de eerste stap richting vernieuwing in de Plaspoelpolder. Gericht op de toekomst, starten we met het bepalen van de identiteit van dit gebied met in achtneming de speerpunten vanuit de gemeente: vergroenen, verduurzamen en verfraaien. Tijdens de werksessies is een eerste indruk ontstaan van de gewenste look en feel, zijn kernwaardes bepaald voor het gebied en daarna zijn do’s en dont’s bepaald aan de hand van de eerder geformuleerde kernwaarden. Vervolgens is een receptenboek ontwikkeld met daarin ontwerpen voor de verschillende straatprofielen.

bottom of page