top of page

PROJECT: WINKELVOORZIENING RIVIERENWIJK/DICHTERSWIJK

"Een juiste branchering heeft het versterken van de economische structuur van de wijk tot gevolg"

BRANCHERING WIJKWINKELCENTRUM

Ontwikkelingen, zoals de bouw van Parkhaven en het Kruisvaartkwartier en geluiden van bewoners van de wijk over achteruitgang van de kwaliteit van de winkels vroegen om nader onderzoek voor wijkwinkelcentrum in Rivierenwijk/Dichterswijk. Wat zijn de consequenties voor het economisch draagvlak voor de aanwezige voorzieningen als gevolg van de genoemde ontwikkelingen?

IXIN'S OPLOSSING

Aan IXIN is door gemeente Utrecht opdracht gegeven om distributieplanologisch onderzoek te verrichten naar de marktsituatie voor de detailhandel in Rivierenwijk/Dichterswijk. Doel van het gevraagde onderzoek is om aanbevelingen te verkrijgen waarmee de huidige voorzieningenstructuur kan worden aangepakt om zo behoud van en waar mogelijk versterking van de destijds aanwezige kwetsbare structuur te bewerkstelligen. Advies van IXIN is om via het bestemmingsplan zo verregaand mogelijk ongewenste branchering te reguleren.

bottom of page