top of page

PROJECT: PROGRAMMA VAN EISEN OV-KNOOP ZWOLLE

In opdracht van gemeente Zwolle provincie Overijssel, NS en ProRail stelt IXIN het Programma van Eisen op voor de op één na grootste spoorknoop van Nederland: station Zwolle. Groeiende reizigersaantallen en ambitie voor gebiedsontwikkeling moeten station Zwolle in 2030 een ‘destination’ maken waar de reiziger plezier kan beleven en zich welkom voelt op duurzame wijze,

In de zomer van 2015 is de verbrede reizigerstunnel in gebruik genomen. De komende jaren ondergaat het station en de directe omgeving verdere vernieuwingen. Zo is het busplatform naar de zuidzijde verplaatst, is er een busbrug over het spoor en worden de stallingscapaciteit voor fietsen vergroot. Voor het uitvoeren van deze vernieuwingen is een integraal Programma van Eisen nodig.  Bureau IXIN heeft voor het opstellen van dit PvE diverse stakeholders geïnterviewd en een workshopavond georganiseerd voor partijen en bewoners uit de directe omgeving. Met het kernteam is in een aantal werksessies op efficiënte wijze de gezamenlijke ambitie voor de Spoorzone bepaald.

bottom of page