top of page

PROJECT: EVALUATIE BOUW- EN ONTWIKKELPROCES STATION BIJLMER ARENA

"Creatieve procesreconstructie als wijze les voor toekomstige grootschalige stationslocatie transformaties"

PROCESEVALUATIE

In opdracht van Prorail en NS heeft IXIN het bouw- en ontwikkelproces van Station Amsterdam Bijlmer ArenA geëvalueerd. Door de versnipperde taken en bevoegdheden was het goed afstemmen van verantwoordelijkheden tussen partijen binnen deze gefragmenteerde context een complexe opgave. IXIN voerde de evaluatie uit zodat partijen bij de toekomstige grootschalige stationstransformaties beter met elkaar kunnen samenwerken.

PROCESRECONSTRUCTIE

Het proces is op zeer creatieve manier gereconstrueerd met behulp van representanten tijdens een organisatieopstelling, zodat de knelpunten voor alle betrokkenen duidelijk naar voren kwamen. Door deze unieke methode werden de partijen zich bewust van de valkuilen tijdens het proces binnen dit zeer complexe project.

bottom of page