top of page

PROJECT: KWALITEITSIMPLULS WINKELCENTRUM STEENVOORDE RIJSWIJK

Het winkelcentrum Steenvoorde kreeg een kwaliteitsimpuls door inzet van bewoners en andere betrokken partijen. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte is verbeterd en de participatie is vergroot.

Vanwege de bijzondere betekenis van het winkelcentrum Steenvoorde voor de wijk heeft de gemeente doen besluiten om de gebruikers centraal te stellen bij het opwaarderen van het winkelcentrum. In de periode januari tot en met 2007 zijn bewoners en andere belanghebbenden betrokken bij de planvorming. Daarna is een uiteindelijk ontwerp aan de gemeenteraad aangeboden. Het plan omvat zowel het winkelgebied als de openbare ruimte in de directe omgeving rondom het centrum. Het project heeft geresulteerd in een gedragen ontwerp voor de buitenruimte rond het winkelcentrum binnen een financieel haalbaar plan. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet in bewoners- en ondernemersparticipatie in de wijk. Dat het succesvol is blijkt uit de actieve bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid vereniging Buurtraad Steenvoorde en de winkeliersvereniging. 

bottom of page