top of page

PROJECT: SYNTRUS ACHMEA CHALLENGE

Syntrus Achmea heeft een omvangrijke retailportefeuille ten dienste van de pensioenfondsen. Vanuit de directie is de wens uitgesproken om actief met deze portefeuille aan de slag te gaan. Dat wil zeggen dat de gehele portefeuille gescand dient te worden en dat in overleg met het klantteam drie winkelcentra worden gekozen om daar samen een positionering voor te maken.

Afhankelijk van de positionering van het object wordt strategie bepaald en wordt al dan niet een plan gemaakt om en hoe te investeren in het object, teneinde waardevermeerdering te creëren. De opdracht was om een klantteam te begeleiden bij de positioneringen in een interne challenge.

 

IXIN is bij deze interne challenge van Syntrus Achmea als winnaar uit de bus gekomen! Het zijn mooie coherente goed uitgewerkte concepten geworden waarbij menig teamlid zichzelf heeft overtroffen en heeft ervaren met een andere bril te kijken..

bottom of page