top of page

PROJECT: POSITIONERING TWIJNSTRAAT, UTRECHT

"De creatie van draagvlak voor de positionering van de Twijnstraat in Utrecht door middel van passentenonderzoek"

VAN PASSANTENONDERZOEK, VIA ANALYSE NAAR AANBEVELINGEN

IXIN is in de Twijnstraat gestart met een passantenonderzoek. Hierbij is bezoekers onder andere gevraagd naar hun bezoekredenen, hun indruk van de winkelstraat en eventuele verbeterpunten. De uitkomsten zijn op overzichtelijke wijze gepresenteerd en toegelicht aan de gemeente en ondernemersvereniging. Naast de analyse die was gemaakt, bleek de rapportage van het onderzoek een goed middel te zijn naar de ondernemers in het gebied en als katalysator naar de gemeente en andere partijen in het gebied.

WERKGROEPEN

Ondertussen hebben verschillende werkgroepen zich gevormd, zoals de KVO-werkgroep, de marketinggroep en een groep die zich inzet voor de inrichting van de openbare ruimte. Zij hebben met bemiddeling van IXIN samenwerking gezocht met diverse partijen in het Zuidelijk Museumkwartier in Utrecht. 

bottom of page