top of page

PROJECT: KWALITEITSIMPULS WINKELCENTRUM LANGE NIEUWSTRAAT

"Creatie van benodigd draagvlak zorgt voor realistische planvorming"

KWALITEITSIMPULS

Het winkelcentrum Lange Nieuwstraat in IJmuiden vraagt om een kwaliteitsimpuls. Sinds een aantal jaar wordt hier door de gemeente aan gewerkt. Tot op heden helaas met slechts beperkt resultaat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de versnipperde eigendomssituatie en dat men lang heeft gekoerst op een zoals nu is gebleken onhaalbaar plan.

DRAAGVLAK CREËREN 

Het is daarom belangrijk om draagvlak en betrokkenheid te creëren bij winkeliers, eigenaren en andere belanghebbenden. De gemeente Velsen heeft IXIN gevraagd om de wensen en behoeften van verschillende belanghebbenden in kaart te brengen, om zodoende tot realistische planvorming te komen.  

bottom of page