top of page

PROJECT: INTEGRALE GEBIEDSAANPAK WEIMARSTRAAT, DEN HAAG

INTEGRALE GEBIEDSBENADERING

Op verzoek van Bureau Stedelijke Planning heeft IXIN tijdelijke invulling gegeven aan het winkelstraatmanagement voor de Weimarstraat in Den Haag. Voor het gebied is een analyse gemaakt en is aan de straat verschillende clusters toegekend, waaronder een cluster kunst en cultuur. Hiermee is een verkleuring van winkelen naar nieuwe functies in gang gezet. Opererend vanuit een integrale benadering met oog voor alle aspecten die verbetering behoeven is dit gebied aangepakt. Allereerst zijn ruimtelijk-economische verbeteringen doorgevoerd, te weten; een betere branchering, een betere uitstraling en een verbeterde herkenbaarheid. Daarnaast heeft ook fysieke verbetering plaatsgevonden, zoals woningverbetering en herinrichting van de openbare ruimte. Bovendien is het communicatieniveau tussen de betrokken partijen weer op het gewenste peil gebracht. Niet in de laatste plaats zijn er tevens projecten gestart, gericht op de verbetering van de leefbaarheid. Samengevat kan met trots worden gezegd dat deze integrale gebiedsaanpak het gebied naar een hoger niveau heeft getild.

bottom of page