top of page

PROJECT: WINKELSTRAAT MANAGEMENT ZEEHELDENKWARTIER


GEBIEDSIDENTITEIT

Namens de gemeente Den Haag werkte IXIN aan de uitvoering van het Plan van Aanpak Zeeheldenkwartier. Samen met ondernemers en vastgoedpartijen in het Zeeheldenkwartier initieert en begeleidt IXIN de uitvoering van maatregelen op het gebied van leefbaarheid, economisch functioneren, fysieke uitstraling en marketing & promotie. De herinrichting van het openbaar gebied gaf ook een enorme boost.

INTEGRALE AANPAK EN SAMENWERKING

Als de basis (divers winkelaanbod en goede openbare ruimte) op orde is, volgt daarna beleving en marketing. De facebookpagina heeft inmiddels meer dan 10.000 likes. De tweetalige website is afgestemd op de doelgroep. De enige en echte Zeeheldenmarkt is trekpleister voor het gebied. Tevens hebben hier zich talloze nieuwe ondernemers gevestigd en hebben vastgoedeigenaren geïnvesteerd om de uitstraling te verbeteren. Talloze events trekken nieuw publiek. Schoolvoorbeeld van geslaagde aanpak.

"TROTS OP DE NRW MARKETINGPRIJS!"

bottom of page