top of page

PROJECT: HERONTWIKKELING BETJE WOLFFSTRAAT

Winkelcentrum Betje Wolff in Moerwijk, Den Haag, is aangewezen als ‘prioritair winkelgebied’. Dit betekent dat er een snelle en gerichte aanpak nodig is om het winkelgebied te versterken.

Het begon voor IXIN met een opdracht voor visievorming: een serie workshops waarbij de winkeliers van de Betje Wolffstraat een analyse hebben gemaakt van hun winkelgebied en vervolgens een visie en actieplan hebben ontwikkeld.

Daarna heeft IXIN de BIZ geadviseerd en begeleid bij het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor de ontwikkeling en versterking van de winkelstraat. Inmiddels is een keuze gemaakt voor het meest passende toekomstbeeld en wordt er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het gaat hierbij om herinrichting van de straat en op termijn om vernieuwing van het winkelareaal.

In de loop van de tijd houden we ons met verschillende projecten in de straat bezig, waaronder die van de wijkwinkel. Dit is echter zo omvangrijk dat we er een apart project voor hebben gemaakt.

bottom of page